𝙈𝘼𝙈𝙊𝙂𝙊𝙈 - 𝘽𝙄̉𝙈 𝘾𝙐̉𝘼 𝙈𝙐̀𝘼 𝙃𝙀̀

𝙈𝘼𝙈𝙊𝙂𝙊𝙈 - 𝘽𝙄̉𝙈 𝘾𝙐̉𝘼 𝙈𝙐̀𝘼 𝙃𝙀̀

🍂 Một góc bày bỉm Mamogom thật sự nổi bật, làm sáng bừng không gian cả cửa hàng.

Đây là hình ảnh do đại lý gửi “khoe” với chúng mình đó các mẹ, bỉm gì đâu mà…bá.n sướng. Nhanh vèo vèo, ta gọi là chưa kịp nhập vào kho đã hết 😍

☀ Mùa hè nắng nóng mà mang chiếc bỉm mỏng nhẹ, khô roong miễn tràn - khỏi vón cục như thế, có phải là mẹ đã tìm thấy chân ái đầu đời cho các con không ạ ?